That’s me!

Hi, I am Michel. I’m 17 and it’s already 3 years that I study in MSKH. MSKH is being a witness of the most fervent and saturated period of my life   during my whole high school life. Already for 4 years now I do filmmaking, directing work and can’t imagine my life without shootings…

«ԵՍ ԵՄ» Միշել Ղայթանջյան

Բարև, ես Միշելն եմ, 17 տարեկան։ Արդեն երեք տարի է սովորում եմ այս կրթահամալիրում․․․ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը արդեն 3 տարի է հետևում է իմ կյանքի ամենաբուռն ու հագեցած տարիներին՝ իր ուրույն դերը ու կյանքիս մեջ իր ուրույն գույնն ունենալով։ Ես արդեն 3-4 տարի է զբաղվում եմ ֆիլմեր ստեղծելով ու կյանքս առանց ռեժիսուրայի, սցենար գրելու, նկարահանումների՝…

Writing: Problems, how do I solve them?

So here’s how I use this new model and I hope it will help you too.   Step One: Notice when your body or brain identifies a problem. Become a scientist about your own life. Observe rather than react. Appreciate the unfolding of a moment instead of being taken over by a situation’s emotional weight….