That’s me!

Hi, I am Michel. I’m 17 and it’s already 3 years that I study in MSKH. MSKH is being a witness of the most fervent and saturated period of my life   during my whole high school life. Already for 4 years now I do filmmaking, directing work and can’t imagine my life without shootings…

«ԵՍ ԵՄ» Միշել Ղայթանջյան

Բարև, ես Միշելն եմ, 17 տարեկան։ Արդեն երեք տարի է սովորում եմ այս կրթահամալիրում․․․ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը արդեն 3 տարի է հետևում է իմ կյանքի ամենաբուռն ու հագեցած տարիներին՝ իր ուրույն դերը ու կյանքիս մեջ իր ուրույն գույնն ունենալով։ Ես արդեն 3-4 տարի է զբաղվում եմ ֆիլմեր ստեղծելով ու կյանքս առանց ռեժիսուրայի, սցենար գրելու, նկարահանումների՝…

Writing: Problems, how do I solve them?

So here’s how I use this new model and I hope it will help you too.   Step One: Notice when your body or brain identifies a problem. Become a scientist about your own life. Observe rather than react. Appreciate the unfolding of a moment instead of being taken over by a situation’s emotional weight….

Writing: Gender Equality

I hear a lot about gender equality. This is one of the topics which never stop being discussed. I have my opinion about this subject and theory. Mostly women’s and men’s rights are equal. I hate when people say that only men must work and women need to stay at home, look for children and…

Հակոբ Պարոնյան «Մեծապատիվ մուրացկաններ»

«Ամենքս ալ քիչիկ մը մեծապատիվ ենք․․․․» Վեպը  պատմում է Աբիսողոմ աղայի, իր ՝ Պոլսում հայտնվելու նպատակի, սակայն այլ արկածների մեջ ընկնելու մասին։ Աբիսողոմ աղան էլ հենց տանում է պատմության երկար թելը։ Մեծահարուստ աղան այստեղ հանդիպում է «մեծապատիվ մուրացկաններ» կոչմանն իրոք արժանի մարդկանց։ Ինքն էլ, մեծապատիվ մուրացկան էր։ Յուրաքանչյուր մեկն որը  կուրացած՝ փառքի, փողի հետևից է վազում,…

Հովհաննես Թումանյան «Գելը» ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հովհաննես Թումանյան Գելը Շորագյալցի Ավոյի պատմությունից հետո խոսքն ընկավ գիլի ոհմակի (բոլուկի) վրա։ Երկար ձմեռներն ու ապրուստի դժվարությունն են պատճառը, որ գելերըոհմակ են կազմում,- բացատրում էին գյուղացիք։ Ոռնում են, իրար կանչում, հավաքվում, միանում, որ ուժեղ լինեն թե՛ հարձակվելու և թե՛ հարձակման դիմադրելու ժամանակ։ Ամեն մինը մենակ հեշտ կհա□թվի ձմեռն ու կկորչի, քան թե խմբով, և ամեն…